Onze visie

Skateboarden + Persoonlijke ontwikkeling = Positief bijdragen aan de samenleving

Wij zien skateboarden als een sportieve lifestyle met veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van een gebalanceerde fysieke en mentale conditie.
Doordat skateboarden een complexe bezigheid is biedt het veel kansen om vaardigheden aan te leren die ook buiten het skatepark goed van pas komen.

#SKATEBOARDINGISPOSITIVE

Kwaliteiten

Kwaliteiten zien we als vaardigheden die iemand al goed kan. Deze vaardigheden liggen vaak al van nature in ons voorkeursgedrag of iemand heeft er al hard voor gewerkt om ze te ontwikkelen.

Leerdoelen

Leerdoelen zien we als vaardigheden die extra stimulering nodig hebben. Deze vaardigheden liggen vaak niet van nature in ons voorkeursgedrag en het kan lastig zijn om eraan te werken.

The Motivators kunnen worden ingezet voor het bevestigen van kwaliteiten en het stimuleren van leerdoelen.

Het bevestigen van kwaliteiten.

De motivators kunnen worden ingezet voor het bevestigen van een kwaliteit van de deelnemer. De coach kan de deelnemer op speelse wijze bewust of nog bewuster maken van de inhoudt, de kracht en het nut van de kwaliteit. Zodat de deelnemer gaandeweg het seizoen zich nog comfortabeler gaat voelen bij de bewuste kwaliteit. De bevestiging van de kwaliteit kan een extra boost geven aan het zelfvertrouwen en op die manier bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Het stimuleren van leerdoelen.

The motivators kunnen ook worden ingezet als leerdoel. Hiermee kan de coach de deelnemer op speelse wijze informeren over de inhoudt, de kracht en het nut van de kwaliteit. Zodat de deelnemer gaandeweg het seizoen gaat begrijpen waarom het handig zou zijn om de bewuste kwaliteit te gaan ontwikkelen. De coach kan refereren naar de afbeelding om de deelnemer steeds weer te herinneren aan het leerdoel en begeleiden bij de ontwikkeling van de kwaliteit. De succeservaring van het behalen van een leerdoel kan een extra boost geven aan het zelfvertrouwen en op die manier bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een positief zelfbeeld.